دهها كتاب و اثر گرانبها از امام خميني (ره) در مباحث اخلاقي عرفاني فقهي اصولي فلسفي سياسي و اجتماعي بر جاي مانده كه بسياري از آنها تا كنون منتشر نشده است. متأسفانه تعدادي از رساله ها و تأليفات نفيس امام(ره) در جريان جابجائي از منازل استيجاري و در جريان چندين مرحله يورش مأمورين ساواك شاه به منزل و كتابخانه ايشان مفقود شده است. امام خميني(ره) علاوه بر تأليفات علمي تعدادي از رساله هاي علمي انديشمندان كه نسخه هاي منحصر به فرد دانسته و هنوز چاپ نشده بودند را با خطي زيبا بازنويسي كرده است.
در اينجا فهرست اسامي آثار و تأليفات امام خميني(ره) را بر حسب سير تاريخ نگارش مرور مي كنيم.
طبعا معرفي هر يك از اين آثار نيازمند تحقيقي مبسوط و جداگانه است كه تا كنون در همين رابطه مقالات و كتابهايي چند نوشته شده است.

عنوان کتاب توضیحات تصویر کتاب
شرح دعاى سحر امام خمينى(ره) اين كتاب را كه حاوى نكات عميق عرفانى، فلسفى و كلامى است با تكيه بر آيات قرآن و روايات اهل بيت (عليهم السلام) در شرح دعاى مباهله معروف به دعاى سحر، در سال 1347 هجرى قمرى (1307 هجرى شمسى) و به زبان عربى نوشتند.
شرح حديث رأس الجالوت شرح امام خمينى(ره) است بر حديث رأس الجالوت (احتجاجات حضرت امام رضا (عليه السلام) با اصحاب اديان مختلفه و از آنجمله رأس الجالوت از علماى دين يهود) كه به سال 1348 هجرى قمرى (1308 هجرى شمسى) تأليف گرديده است.
حاشيه بر شرح فوائد الرضويه در اين اثر عرفانى، امام خمينى(ره) آراء خويش را به صورت حاشيه بر كتاب شرح فوائد الرضويه مرحوم قاضى سعيد قمى نگاشته است.
شرح حديث جنود عقل و جهل اثرى است گرانسنگ در علم اخلاق از امام خمينى، آراء كلامى، اخلاقى و عرفانى حضرت امام در اين كتاب وضوح بيشترى يافته و همچون كتاب شرح چهل حديث ايشان، اقشار بيشترى مى‏توانند از آن بهره گيرند.
مصباح الهدايه الى الخلافه و الولايه اين كتاب يكى از عميقترين و درخشانترين آثار عرفانى اسلامى در دوره متأخر در سال 1349 هجرى قمرى (1309 هجرى شمسى) در سن 28 سالگى به پايان رسانيده است.
حاشيه بر مصباح الانس كتاب مصباح الانس بين المعقول و المشهود شرحى است از محمدبن حمزه‏بن محمد فنارى بر كتاب مفتاح الغيب اثر ابوالمعالى محمدبن اسحاق قونوى از شاگردان نامدار محى الدين عربى است كه در عرفان نظرى نوشته شده است.
حاشيه بر شرح فصوص الحكم كتاب فصوص الحكم تأليف شيخ اكبر محى الدين عربى از عرفاى نامدار جهان اسلام است كه شروح زيادى بر آن نوشته شده و شرح قيصرى بر اين كتاب از بهترين شرحها شناخته شده است. امام خمينى(ره) در سال 1355 هجرى قمرى (1315 هجرى شمسى) تعليفه خود را (به زبان عربى) بر شرح فصوص الحكم قيصرى به اتمام رسانيده است كه خود گوياى تسلط نويسنده بر آراى اساطير عرفان نظير شيخ اكبر، قونوى، ملاعبدالرزاق كاشانى، فرغانى، عراقى و قيصرى است. اين رساله همراه با رساله زير در يك كتاب چاپ شده است.
اربعين حديث يا شرح چهل حديث يكى از آثار گرانبهاى اخلاقى و عرفانى امام خمينى(ره) است كه در سال 1358 هجرى قمرى (1318 هجرى شمسى) به زبان فارسى نوشته شده است. در اين اثر چهل حديث از روايات پيشوايان دين از كتاب شريف اصول كافى (34 حديث اول - غير از حديث 11 - در مسائله اخلاقى و 6 حديث آخر در مسائل اعتقادى) به وجهى مبسوط و با بيانى شيوا و اثرگذار شرح شده‏اند.
سرالصلوه (صلاه العارفين و معراج السالكين) كتابى است سنگين و عرفانى به زبان فارسى در بيان اسرار معنوى و عرفانى نماز كه به سال 1358 هجرى قمرى (1318 هجرى شمسى) به قلم امام خمينى(ره) تحرير شده است. تسلط امام بر عرفان نظرى و پيمودن مقامات عرفان عملى را مى‏توان از مباحث عميق اين كتاب و آثار پيش گفته دريافت.
آداب نماز (يا: آداب الصلوه) تاءليف اين كتاب به سال 1361 هجرى قمرى (1321 هجرى شمسى) و پس از نگارش كتاب سر الصلوه بوده است. امام خمينى(ره) در ابتدى كتاب نوشته‏اند: ايام چند پيش از اين رساله‏اى فراهم آوردم... چون آن را با حال عامه تناسبى نيست در نظر گرفتم كه شرحى از آداب قلبيه اين معراج روحانى را در سلك تحرير درآورم. آداب الصلوه شرحى است مبسوط بر آداب و اسرار معنوى نماز، و سرشار از نكات اخلاقى و عرفانى (به زبان فارسى).
رساله لقاء الله رساله‏اى است فارسى و موجز از امام خمينى(ره) در مسائل عرفانى كه به عنوان ضميمه در انتهاى رساله لقاء الله تاءليف آيه الله حاج ميرزا جواد ملكى (ره) توسط انتشارات فيض كاشانى (تهران، چاپ چهارم، 1370 هجرى شمسى) به چاپ رسيده است.
حاشيه بر اسفار حضرت امام سالها در قم كتاب گرانقدر اسفار اربعه تأليف فيلسوف شهير صدرالمتألهين را تدريس كرده و بر مباحثى از آن حاشيه نوشته‏اند كه متاءسفانه نسخ آن هنوز به دست نيامده است اميد مى‏رود موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، منتخبى از آراء فلسفى حضرت امام را از تقريرات دروس فلسفه ايشان كه توسط شاگردانش نوشته شده است.
كشف الاسرار كتاب فوق كه اثرى است سياسى، عقيدتى و اجتماعى در سال 1323 هجرى شمسى (1364 هجرى قمرى) يعنى دو سال پس از عزل رضاخان از سلطنت نوشته شده است. امام خمينى(ره) در اين اثر به شبهات و تبليغات ضد دينى و ضد روحانى جزوه (اسرار هزار ساله) يك وهابى‏گرا پاسخ گفته و به استناد حقايق تاريخى و ضمن طرح و نقد آراء فلاسفه يونان قديم، فلاسفه اسلام و فلاسفه معاصر غرب، بر حقانيت تشيع و نقش سازنده روحانيت اسلام تأكيد ورزيده است. در همين كتاب انديشه حكومت اسلامى و ولايت فقيه در عصر غيبت مطرح شده است و به تفصيل سياستهاى ضد ملى و لائيك رضاخان و همفكران او در ممالك اسلامى (در آن زمان) افشا شده‏اند.
انوار الهدايه فى التعليقه على الكفايه - 2 جلد اثرى به زبان عربى در مباحث عقلى علم اصول فقه كه امام خمينى(ره) آنرا در قالب حاشيه بر مباحث مذكور از كتاب كفاية الاصول آيت الله العظمى آخوند خراسانى (رحمة الله عليه) به سال 1368 هجرى قمرى (1328 هجرى شمسى) تاليف نموده است. اين اثر نفيس و همچنين كتاب منهاج الوصول و رساله‏هاى مستقل امام خمينى(ره) در مسائل اصولى تا حدود زيادى آراء و مكتب اصولى امام خمينى(ره) را معرفى مى‏نمايد.
بدايع الدرر فى قاعده نفى الضرر رساله‏اى است تحقيقى، اجتهادى به زبان عربى در بحث قاعده لاضرر كه از قواعد مهم فقهى است. امام خمينى(ره) اين رساله را در غره جمادى الاولى سال 1368 هجرى قمرى (1328 هجرى شمسى) تأليف نموده است.
رساله الاستصحاب رساله‏اى است مبسوط و اجتهادى به زبان عربى در مبحث استصحاب از مباحث بسيار مهم علم اصول فقه كه امام خمينى(ره) به سال 1370 هجرى قمرى ( 13330 هجرى شمسى) رسانيده است.
رساله فى التعادل و التراجيح تاريخ تاليف اين رساله به قلم مؤلف گرامى آن حضرت امام خمينى، سال 1370 هجرى قمرى (1330 هجرى شمسى) است مباحث تكميلى علم اصول فقه است كه در آن از معيارهاى انتخاب دليل در مقام تعارض ادله بحث مى‏شود.
رساله اجتهاد و التقليد بحث اجتهاد و تقليد نيز از مباحث تكميلى و مهم علم اصول فقه است. حضرت امام خمينى(ره) در اين رساله اجتهادى آراء خود را مستدلا ارائه نموده است. تاريخ تاليف آن 1370 هجرى قمرى (1330 هجرى شمسى) است.
مناهج الوصول الى علم الاصول - 2 جلد: اثرى است تحقيقى و اجتهادى (به زبان عربى) از امام خمينى(ره) در مباحث الفاظ علم اصول فقه كه پس از سال 1370 هجرى قمرى (1330 قمرى) تأليف يافته است.
رساله فى الطلب و الاراده اثرى است اصولى، فلسفى و عرفانى از امام خمينى(ره) كه به سال 1371 هجرى قمرى (1321 هجرى شمسى) به زبان عربى نوشته شده است.
رساله فى التقيه تقيه كه به سال 1327 هجرى قمرى (1332 هجرى شمسى) به زبان عربى نوشته شده است كه رساله‏اى است فقهى و اجتهادى از امام خمينى(ره) در مبحث فلسفه وجوب تقيه براى حفظ دين است نه محو دين.
رساله فى قاعده من ملك رساله‏اى است اجتهادى از امام خمينى(ره) در قاعده فقهى موسوم به قاعده من ملك كه نويسنده كتاب آثار الحجه (منتشر شده در سال 1373 هجرى قمرى - 1333 هجرى شمسى) از آن ياد كرده است.
رساله فى تعيين الفجر فى الليالى المقمره رساله‏اى است فقهى و استدلالى در بيان چگونگى تعيين طلوع فجر در ليالى مقمره.
كتاب الطهاره - 4 جلد اثرى است مشتمل بر مباحث مربوط به طهارت از ابواب فقه كه به شيوه فقه استدلالى و اجتهادى در چهار مجلد در فاصله سالهاى 1373 تا 1377 هجرى قمرى (1337 - 1333 هجرى شمسى) به قلم امام خمينى(ره) و به زبان عربى تاليف گرديده است.
تعليقه على العروه الوثقى حاشيه امام خمينى(ره) است بر تمام مسائل كتاب عروة الوثقى اثر مشهور آيه الله العظمى سيد محمد كاظم طباطبائى يزدى. اين حاشيه كه در سال 1375 هجرى قمرى (1335 هجرى شمسى) تاليف گرديده شامل فتاواى فقهى امام خمينى(ره) در ابواب مختلف فقه مى‏باشد.
مكاسب محرمه - 2 جلد اثرى است اجتهادى در فقه استدلالى در موضوع انواع كسبهاى حرام و مسائل پيرامون آن، تاليف امام خمينى(ره) كه در فاصله سالهاى 1377 تا 1380 هجرى قمرى (1340 - 1337 هجرى شمسى) به زبان عربى نوشته شده است.
تعليقه على وسيله النجاه حاشيه‏اى است از امام خمينى(ره) حاوى فتاوى فقهى ايشان كه به صورت حاشيه بر كتاب وسيله النجاه (رساله عمليه) آيه الله العظمى سيد ابوالحسن اصفهانى نوشته شده است.
رساله نجاه العباد اين رساله كه حاوى فتاواى امام خمينى(ره) در احكام فقهى به زبان فارسى مى‏باشد، ظاهرا در سه مجلد نوشته شده است. جلد دوم آن در سال 1380 هجرى قمرى (1340 هجرى شمسى) در قم به چاپ رسيده است.
حاشيه بر رساله ارث حاشيه‏اى است از امام خمينى، حاوى فتاواى فقهى ايشان در احكام ارث كه به صورت حاشيه‏اى بر رساله ارث مرحوم حاج ملاهاشم خراسانى - صاحب كتاب - منتخب التواريخ نوشته است.
تقريرات درس اصول آية الله العظمى بروجردى حضرت امام در اين اثر دروس اصول آية الله بروجردى (رحمة الله عليه) را به قلم خويش و به زبان عربى تقرير نموده است.
توضيح المسائل (رساله عمليه) حاوى فتاواى امام خمينى(ره) در ابواب مختلف فقه - و به زبان فارسى - است كه به عنوان رساله عمليه ايشان مورد استفاده و مراجعه مقلدين امام مى‏باشد.
مناسك حج فتاواى امام خمينى(ره) در زمينه اعمال و مناسك حج.
تحرير الوسيله - 2 جلد حاوى فتاواى امام خمينى(ره) به زبان عربى است كه امام خمينى(ره) آنرا در دوران تبعيد در تركيه (1344 - 1343 هجرى شمسى) نوشته‏اند.
حكومت اسلامى يا ولايت فقيه اين كتاب كه قبل و بعد از پيروزى انقلاب اسلامى بارها به زبان عربى و فارسى تجديد چاپ شده است، حاوى آراء اجتهادى امام خمينى(ره) درباره حكومت اسلامى، جدائى - ناپذير بودن دين و سياست و ولايت فقيه در زمان غيبت مى‏باشد كه به صورت سلسله درسهايى از امام خمينى(ره) در نجف اشرف در سال 1348 هجرى شمسى تدريس و سپس چاپ و منتشر گرديده است.
جهاد اكبر يا مبارزه با نفس متن پياده شده درسهاى امام خمينى(ره) درباره اهميت و لزوم تهذيب نفس مى‏باشد كه در نجف اشرف ايراد شده است. اين رساله كه در عين اختصار نكات اخلاقى و تربيتى و سياسى فراوانى مشتمل است.
تفسير سوره حمد تفسيرى است عرفانى از فاتحة الكتاب (سوره مباركه حمد) كه حضرت امام خمينى(ره) آنرا در ضمن چند جلسه سخرانى در سال 1358 ارائه نموده است.
ديوان امام امام خمينى(ره) از دوران جوانى اشعارى عرفانى و بعضا سياسى و اجتماعى سروده است كه متاسفانه بخش اعظم اشعار قديم آن حضرت در جريان جابجائيها و يورش مأمورين ساواك به منزل و كتابخانه ايشان و ديگر علل مفقود گرديده است. ايشان پس از پيروزى انقلاب اسلامى سروده‏هايى در قالب غزل، رباعى، دوبيتى و ... داشته‏اند. مجموعه سروده‏هاى اخير آن حضرت به همراه تعدادى از اشعار قديمى كه بر جاى مانده بود، در كتابى تحت عنوان (ديوان امام) منتشر شده است. پيش از آن، تعدادى از سروده‏هاى امام در آثارى به نام سبوى عشق، محرم راز، باده عشق و نقطه عطف انتشار يافته بود.
سخنراني ها، مصاحبه ها و احكام و نامه ها - 22 جلد مجموعه آثار سياسى و اجتماعى امام خمينى: امام خمينى(ره) علاوه بر كتابهايى همچون كشف الاسرار، حكومت اسلامى، وصيت‏نامه سياسى الهى، آراء و رهنمودهاى سياسى و اجتماعى و دينى خود را در ضمن صدها خطابه و پيام و حكم و نامه و در طول سالهاى مبارزه و سالهاى پس از پيروزى انقلاب ارائه نموده است كه اين رهنمودها به صورتهاى مختلف و در قالب دهها عنوان و اثر منتشر شده‏اند.
وصيتنامه سياسى الهى جاودانه‏ترين پيام امام خمينى(ره) خطاب به نسل حاضر و نسلهاى آينده است كه در آن، امام خمينى، ضمن بيان عقايد حقه خويش، اهم آراء، تذكرات خود را درباره مسائل سياسى و اجتماعى جوامع اسلامى و جامعه انسانى در قالب تحليلهاى مستند و تذكرات خيرخواهانه نوشته‏اند. اين اثر تاكنون در ميليونها نسخه از سوى ناشرين، اركانها و نهادهاى انقلابى و پيروان آن حضرت چاپ و منتشر شده و به زبانهاى مختلف نيز ترجمه گرديده است.
آواى توحيد نامه حضرت امام خمينى(ره) به گورباچف رهبر حزب كمونيست شوروى و دعوت وى به توحيد و آينده‏نگرى درباره فروپاشى كمونيسم.